Grillikeskus – Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Viimeksi päivitetty 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy
PL 58 (Merstolantie 27), 29201 Harjavalta, Suomi

Puhelin: +358 20 749 8700
Sähköposti: tmk@markkina.net

2. Rekisterin nimi

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n Grillikeskus.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:ltä tilaamien palveluiden ja tuotteiden laskuttamiseksi ja toimittamiseksi sekä näihin liittyviin yhteydenottoihin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Yrityksen/yhteisön nimi
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Y-tunnus
Tilaus-, palautus-, takuu- ja reklamointitietoja
Laskutustiedot

5. Henkilötietojen lisääminen rekisteriin

Henkilötietoja lisätään rekisteriin asiakkaan omasta toimenpiteestä esimerkiksi TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n palveluiden ja tuotteiden tilaamisen yhteydessä.

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa mm. tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle. Muuten henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

7. Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Hostingpalvelu oy:n laitteisto ja tietoverkko, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.